Seminarie om Sanktionsavgifter – Kör och vilotider

RiVe Juridiska Byrå AB anordnar anpassade utbildningar för bolagsledningar, regionansvariga, och bolagets kör- och vilotidsansvariga rörande hur Transportföretaget undviker sanktionsavgifter för de anställdas överträdelser mot kör- och vilotidslagstiftningen.

Dessa utbildningar genomförs i samråd med Yrkestrafikspecialisterna Sverige AB.

Utbildningarna utförs dels av en sakkunnig jurist som dagligen arbetar inom rättsområdet och som företräder i ett mycket stort antal av landets sanktionsavgiftsmål på vägtransportområdet samt av en f.d. trafikpolis med mångårig verksamhet i Trafikpolisens vägkontrollgrupper.

Syftet med utbildningarna är att ge en komplett beskrivning av vilka skyldigheter bolaget har enligt de Europeiska såväl som Svenska bestämmelserna om kör- och vilotider samt färdskrivare mm. Utbildningarna omfattar hela lednings- och planeringsledet.
Målet är vidare att ge kursdeltagaren en komplett förståelse för bolagets alla skyldigheter som måste uppfyllas för att gå fria från sanktionsavgifter. Kör och vilotidsöverträdelser i förarledet kommer alltid att finnas, detta innebär dock inte att bolaget av den grund ska kunna belastas med sanktionsavgifter, d.v.s förutsatt att bolaget gjort vad de kan för att hindra förarnas överträdelser.

Utöver detta omfattar utbildningarna metoder och tekniker bolaget kan vidta för att underlätta eget uppföljnings- och utbildningsarbete. Utbildningarna redogör även för viktiga frågor rörande allt från tekniskt handhavande av utrustningen till bevisbördans placering i olika frågor.

Kontakta oss gärna om Ni vill ha mer information om våra utbildningslösningar rörande Sanktionsavgifter på kör och vilotidsområdet.

RiVe Juridiska Byrå ABs sakkunniga jurister är ledande inom området och driver ett mycket stort antal av landets pågående ärenden inom området.
Läs mer om detta här: Sanktionsavgifter.