RiVe Juridiska Byrå har lång erfarenhet med Transportbranschen och är landets ledande byrå i mål vad gäller sanktionsavgifter på vägtransportområdet.

RiVe Juridiska Byrå biträder bland annat ett tiotal av landets största åkerier och bussföretag såväl som ett stort antal mellanstora och mindre Transportföretag i förvaltningsrättsliga ärenden på sanktionsavgiftsområdet och har således en mycket djup och unik insikt i den problematik som Transportstyrelsens tolkning och tillämpning av bland annat SFS 2004:865 och EG 561/2006 medför för åkerierna och de övriga aktörerna i transportbranschen.

Utöver att företräda Transportföretagen i dessa ärenden kan vi även hjälpa till med utbildning av bolagsledningar, speditörer och transportledare i frågor om vilka krav Europaparlamentets och Rådets förordning 561/2006 ställer på Transportföretagen samt hur bolagen kan undvika eller förebygga mot sanktionsavgifter.

Kontakta oss gärna om du har frågor rörande sanktionsavgifter.

RiVe Juridiska Byrå ABs sakkunniga jurister driver även anpassad utbildningsverksamhet inom området samt biträder för branschens räkning vid förhandlingar med EU-kommissionen, näringsdepartementet och andra aktörer. Läs mer om detta här: Seminarie Transport.