RiVe Juridiska Byrå hjälper arbetsrättsklienter över hela landet.
Region Nord utgår från Borlänge och ibland Umeå, beroende på ärendets karaktär och vilken specialist som bäst lämpar sig för det enskilda ärendet med hänsyn tagen till parternas profil med mera.

Du kan kontakta oss genom att klicka här
Eller ringa 0771-886620

All post skickas till vår postinläsningsadress:

RiVe Juridiska Byrå
Inläsningen
Box 338
781 24 Borlänge

Eller besök vårt huvudkontor:

RiVe Juridiska Byrå AB
Ovanbrogatan 40
784 33 Borlänge