Förhandling består av en sammansättning komponenter där förhandlaren direkt företräder den ena parten i en
viss fråga.

RiVe Juridiska Byrå driver ett mycket stort antal förhandlingar per år.

Ofta kan en förhandlingslösning vara att föredra framför en rättsprocess, dock så utesluter inte förhandling i ett
tidigt skede en rättsprocess vid senare tillfälle om förhandlingen inte för fram.

Vid stämningar och process i domstol kan dock förhandling ändå vara en lämplig väg att försöka, ofta pågår
nämligen utomrättslig förhandling parallellt med en pågående rättsprocess.

RiVe Juridiska Byrå besitter därutöver en gedigen kunskap och erfarenhet rörande förhandlingar och
avancerad förhandlingsteknik. Våra förhandlare har företrätt svenska regeringen i både FN och EU såväl som
regelbundet medverkat vid förhandlingar och dialog mellan Svenskt Näringsliv och EU-kommissionen,
Näringsdepartementet och Transportstyrelsen.

Förutom internationella uppdrag företräder RiVe Juridiska Byrå dagligen klienter i förhandlingar inom
arbetsrättens område. Det rör sig då ofta om framförhandling av slutpaket för anställningens upphörande.

Kontakta oss gärna om Ni har frågor kring förhandling.