Förhandling

RiVe Juridiska byrå medverkar vid ett stort antal olika former för förhandling, det kan röra sig om allt från tvister i arbetslivet till större kommersiella tvister.

RiVe Juridiska Byrå besitter därutöver en gedigen kunskap och erfarenhet rörande förhandlingar och avancerad förhandlingsteknik.
Våra förhandlare har företrätt svenska regeringen i både FN och EU såväl som regelbundet medverkat vid förhandlingar och dialog mellan Svenskt Näringsliv och EU-kommissionen, Näringsdepartementet och Transportstyrelsen.

Läs mer

Arbetsrätt

Byråns jurister har specialistkompetens inom arbetsrätt och hanterar dagligen ett stort antal arbetsrättsliga ärenden för privatpersoner såväl som för företag. Byråns hantering är obegränsad inom rättsområdet och varje vecka löser byråns jurister ett stort antal arbetsrättsliga tvister utanför domstol, eller i domstol vid behov.

Exempel på vårt arbetsrättsarbete kan vara att företräda arbetstagare eller arbetsgivare vid utomrättsliga förhandlingar i syfte att träffa utomrättsliga uppgörelser, eller att företräda arbetstagare eller arbetsgivare vid domstolstvister.

Läs mer

Helhet arbetsrätt

Vi kan med vår långa erfarenhet och specialistkompetens skräddarsy operativa lösningar eller utbildningar helt anpassade för er organisation och era behov, vare sig det avser skiljandet av en anställd, förhållandet till fackförbund, hantering av kollektivavtal, förhandling med enskilda eller grupper av arbetstagare, omorganisationer, konkurrensklausuler och förebud, företagshemligheter, nationell eller internationell etablering, hantering av transformering av anställda till delägare och delägaravtal, optionsavtal, bonushantering och avtal samt alla övriga frågor förenliga till svensk arbetsrätt.

Läs mer