Förhandling

RiVe Juridiska byrå medverkar vid ett stort antal olika former för förhandling, det kan röra sig om allt från tvister i arbetslivet till större kommersiella tvister.

RiVe Juridiska Byrå besitter därutöver en gedigen kunskap och erfarenhet rörande förhandlingar och avancerad förhandlingsteknik.
Våra förhandlare har företrätt svenska regeringen i både FN och EU såväl som regelbundet medverkat vid förhandlingar och dialog mellan Svenskt Näringsliv och EU-kommissionen, Näringsdepartementet och Transportstyrelsen.

Läs mer

Arbetsrätt

Byråns jurister har specialistkompetens inom arbetsrätt och hanterar dagligen ett stort antal arbetsrättsliga ärenden för privatpersoner såväl som för företag. Byråns hantering är obegränsad inom rättsområdet och varje vecka löser byråns jurister ett stort antal arbetsrättsliga tvister utanför domstol, eller i domstol vid behov.

Exempel på vårt arbetsrättsarbete kan vara att företräda arbetstagare eller arbetsgivare vid utomrättsliga förhandlingar i syfte att träffa utomrättsliga uppgörelser, eller att företräda arbetstagare eller arbetsgivare vid domstolstvister.

Läs mer

Sanktionsavgifter

RiVe Juridiska Byrå har lång erfarenhet med Transportbranschen och är landets ledande byrå i mål vad gäller sanktionsavgifter på vägtransportområdet. Vi biträder bland annat ett tiotal av landets störste åkerier och bussföretag såväl som ett stort antal mellanstora och mindre Transportföretag i förvaltningsrättsliga ärenden på sanktionsavgiftsområdet och har således en mycket djup och unik insikt i den problematik som Transportstyrelsens tolkning och tillämpning av bland annat SFS 2004:865 och EG 561/2006 medför för åkerierna och de övriga aktörerna i transportbranschen.

Läs mer